Wasting Time

Kung meron man akong hindi dapat ginagawa ngayon, iyon ay ang pagwawaldas ng oras ko. Pero kanina pumasok ako ng school, ready to take on the day, to study Practical Accounting 2. Pero pagdating sa school bigla akong napagod. Ewan ko kung bakit. Parang ang bigat ng feeling ko. Sinubukan kong magpatuloy sa araw ko to no avail. I can’t concentrate on what I was doing. Kaya I packed my things and went home. Pag-uwi, sabi ko mag-aaral ako sa bahay. Pero natulog lang ako. Pagkagising sabi ko mag-aaral na talaga ako. But I did not.

I just feel so mentally tired, I guess. Sana enough na yung buong araw ng mental shutdown. Bukas gusto ko, back to work na. I don’t have time to waste. Bawat segundo ng buhay ko ngayon, sobrang precious. So whatever happened today, I hope tomorrow it’s going to be okay.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s